Prästbackens Förskola
Meny

Tema- projektarbeten och dokumentation

Vi arbetar ofta i små eller stora temaarbeten eller projekt, då några barn och de vuxna intresserar sig för något speciellt. Ibland blir det ett stort tema som sträcker sig över en hel termin. Ibland blir det ett kortare projekt på någon vecka eller så.
I de olika temaarbetena utvecklar barnen sina kreativa förmågor, de få arbeta med frågeställningar som de själva formulerat och får på ett naturligt sätt kunskaper om omvärlden. Inom varje tema eller projekt får barnen automatiskt arbeta med t ex matematiska begrepp, språk, naturvetenskap, omvärldsorientering, etiska frågeställningar, rörelse, bild, skapande och musik. Vi är inte ute efter något absolut rätt svar utan försöker utmana barnen att utforska sin omvärld och formulera egna teorier. Det gör, tänker vi , att nyfikenheten och lusten att lära och utforska hålls vid liv.
När vi dokumenterar arbetet genom bilder t ex så blir det ett konkret sätt att visa att vi ser det som barnen gör. Vi visar att vi tycker det barnen gör är intressant, vi kan visa att barn är kreativa och vi stärker barnen genom att synliggöra deras arbete. Vi vill se varje barn som en unik individ som är kompetent och nyfiken på sin omvärld. Vi vuxna får hela tiden reflektera över barnens lärande, vi lär oss också hela tiden och upphör aldrig att förundras över barnens förmåga till resonemang och teorier om sin omvärld.

Det arbetssätt vi använder
temaarbete - dokumentation - reflektion
gör att vårt arbete ständigt utvecklas och diskuteras. Det är en process som aldrig blir färdig.